Banner

Vigtig information !!

 

De seneste corona-restriktioner gør det muligt fortsat at have åbent i vores fitness-center – når vi overholder afstandskrav, forsamlingsforbud og krav til bundbind.

Vi har ikke ressourcer til at kontrollere alle medlemmers adfærd i alle åbne timer. Det er derfor af afgørende betydning, at I alle efterkommer vores retningslinjer og udviser ansvarlighed overfor andre medlemmer og jer selv.

Overtrædelse af nedenstående retningslinjer vil betyde omgående lukning af nøglebrik. Og i yderste konsekvens kan vi blive nødt til at lukke centret, hvis ikke reglerne efterleves.

Det er fortsat ikke muligt at klæde om og bade i KIF-Fitness. Dog er skift af sko til indendørs brug påkrævet.

Udover hidtidige retningslinjer er følgende nyt:

  • Der må højst opholde sig 10 personer i fitness. Ved holdtræning må der endvidere være 10 personer i cykellokalet. Disse SKAL være booket på forhånd, og de skal gå direkte til lokalet ved ankomst.
  • Ved ankomst til centret skal bæres mundbind – dette må kun tages af under træning. Dvs. at mundbind kan lægges i en taske eller sammen med tlf., nøgler mv. i reolen inden for døren. For deltagere i indoor cycling gælder, at mundbindet kun må tages af, når man sidder på cyklen. Efter træning skal bundbindet tages på, inden man forlader træningslokalet. Dette gælder fra 29/10.

Det har været nødvendigt at lukke for enkelte maskiner for at imødekomme afstandskravet på 2 m. Derudover vil vi indskærpe, at alle kontaktflader skal rengøres efter brug.

Indtil videre er der lukket for gæstemedlemmer.

Med disse tiltag håber vi, at vi kan komme igennem corona-tiden uden yderligere nedlukninger. Vi er helt klar over, at det sociale element er reduceret i vores forening. Men det er det muliges kunst at opretholde muligheden for at træne i fitness-center.

Almindelig sund fornuft og respekt for andre mennesker kommer man langt med, og det forventer vi naturligvis, at I gør brug af. 

  • Hold afstand til andre.
  • Bliv hjemme, hvis du ikke er rask.
  • Det vil indtil videre ikke være muligt at benytte baderummene.
  • Kom omklædt – husk skiftesko.
  • Håndsprit skal benyttes ved ankomst.
  • Det bør tilstræbes kun at benytte én station ad gangen.
  • Bolde og andre småeffekter er ikke tilgængelige. Elastikker og sjippetov mv. må man selv medbringe. Disse må ikke efterlades i lokalet.
  • Efter træning skal lokalerne forlades.

Hvis disse punkter overholdes, bør det være trygt for alle at komme og træne i KIF-Fitness. Vi anbefaler dog – helt i tråd med Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger - at særligt udsatte medlemmer ikke benytter centret.

Centret er videoovervåget, og udvalget vil gøre brug af muligheden for lejlighedsvis kontrol, ligesom det vil være muligt at tjekke konkrete episoder.

så husk: SPRIT AF -SPRIT AF - SPRIT AF og VIS HENSYN

Hvis I har spørgsmål om de nye restriktioner, er I velkomne til at kontakte Harry eller Kirsten.

God træning til jer alle!