Banner

 

Det er ikke muligt at tage gæster med i centeret pga corana. Dette gælder foreløbig indtil den 2. januar 2021

 

Her kan du downloade og udskrive en gæstemedlemsskabsblanket.

Det koster 50,00 for træning en dag.

Det koster 100,00 kr for træning en hel uge.

Du kan kun benytte dig af et gæstemedlemsskab hvis du følges med en person der i forvejen er medlem af

Klemensker fitness.

 

Hent Blanket til gæstemedlemsskab