Banner

 

Etik & regler

Du har med din underskrift ved indmeldelse bekræftet, at du har læst og accepteret følgende regler for dit medlemskab af foreningen:

 1. Din nøglebrik er personligt og skal forevises på forlangende.
 2. Det er IKKE tilladt at tage andre med ind i centret, medmindre der er købt gæsteabonnement.
 3. Bortkomst af nøglebrik medfører gebyr for spærring samt ny nøglebrik 100,00 kr.
 4. Unge under 15 år har ikke adgang til træningscenteret.
 5. Der udvises hensyn til andre medlemmer.
 6. Anvisninger fra foreningens instruktører skal altid følges.
 7. Der trænes på eget ansvar, kontakt en instruktør/udvalg hvis du er i tvivl.
 8. Kun indendørs fortøj må anvendes.
 9. Omklædningsrum skal benyttes til skift af tøj og sko. Opbevaring er på eget ansvar.
 10. Mobiltelefoner slukkes, eller lydløs.
 11. Ryd op efter dig, sæt redskaber på plads efter brug og smid brugt papir i papirkurvene.
 12. Træningsudstyr skal aftørres efter brug,
 13. Følgende er IKKE tilladt i centret: Uhensigtsmæssig adfærd i form af højt støjniveau, rygning, indtagelse af alkohol, ulovligt kosttilskud eller doping samt uhensigtsmæssig anvendelse af maskiner/redskaber. 
 14. Et medlemskab kan ikke sættes i bero, overdrages til andre eller refunderes.
 15. Tag hensyn til hinanden og hjælp til at fitnesscentret fungerer, således at alle får en god træningsoplevelse. 
 16. Fitness lokalerne er tv-overåget og kan bruges som dokumentation

 

Overtrædelse af ovennævnte reglement medfører bortvisning, karantæne eller udmeldelse.

Indbetalt kontingent refunderes ikke

 

 

Fitnessudvalget, Okt. 2018